Wydawnictwo

Wydawnictwo Medisfera powstało w 2008 r. w Otwocku.
Jego założycielem i właścicielem jest Marcin Zabawa. Wydawnictwo zajmuje się przede wszystkim wydawaniem publikacji naukowych
w planie własnym oraz na zlecenie Towarzystw Naukowych, uczelni oraz innych firm. W swoim dorobku mamy publikacje z zakresu ortopedii, anestezjologii, ginekologii, interny czy neurologii.