Diagnostyka prenatalnaSekcja Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zaprasza na kurs

Diagnostyka prenatalna

8–9 grudnia 2023 roku

W programie:

Wykłady | Zajęcia praktyczne

Kierownicy naukowi kursu:

Dr hab. n. med. Dariusz Borowski
Dr n. med. Paweł Guzik
Dr n. med. Hanna Moczulska

Pobierz program

Miejsce kursu:

PRO-FAMILIA

Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie
ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów


Miejsce zajęć praktycznych:

Klinika Galen
ul. Wł. Warneńczyka 111
35-612 Rzeszów

Wykładowcy:

Dariusz Borowski | Tomasz Góra | Paweł Guzik | Tomasz Łoziński
Hanna Moczulska | Mariusz Pruchniak | Tomasz Szajner

Kurs jest certyfikowany uzyskaniem 30 pkt. do Certyfikatu
Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania Badań Prenatalnych
oraz 40 pkt. do Certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych (Podstawowy)

Koszt udziału:

2000 PLN

Dla rezydentów  1200 PLN


REJESTRACJA UDZIAŁU

Medisfera Spółka z o.o.
ul. Bruzdowa 60F | 02-991 Warszawa

tel. kom. 502 646 723 
e-mail: marcin.zabawa@medisfera.pl

Numer konta:

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266


PARTNERZY KURSU:
Dane osobowe

Adres

Dane do faktury

Adres

Uwagi

Potwierdzenie