VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Kursem Chirurgii Laparoskopowej Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM – techniki szycia

Konferencja jest szkoleniem krajowym i jest skierowana
do chirurgów specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się
w różnych dziedzinach chirurgii.

Zapisy:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
i Onkologicznej WUM

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Sekretariat: p. Barbara Szałańska, tel. 22 599 22 57

Miejsce Konferencji:

Aula Główna 5.63, Centrum Stomatologii WUM
ul. Stanisława Binieckiego 6, Warszawa

PROGRAM

Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie.
Dane osobowe

Adres

Dane do faktury

Adres

Uwagi

Potwierdzenie