Zastosowanie ultrasonografii w perinatologii – kurs dla zaawansowanych

Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników

zaprasza na kurs dla zaawansowanych

„Zastosowanie ultrasonografii w perinatologii"

Rzeszów, 13–14 grudnia 2019 roku

WYKŁADOWCY

Dr hab. n. med. Dariusz Borowski, prof. UMK,
Dr n. med. Anna Grzyb-Wójtowicz,
Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras,
Dr n. med. Renata enata Jaczyńska,
Dr n. med. Ewelina Litwińska,
Dr n. med. Przemysław Kosiński,
Dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski,
Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski,
Dr n. med. Tomasz Szajner


MIEJSCE

PRO-FAMILIA
Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie
ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów


Kurs jest certyfikowany uzyskaniem
30 pkt. Sekcji Ultrasonografii
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników


Szczegółowe informacje
  pobierz PDF

Patronat medialny:

Dane osobowe

Adres

Dane do faktury

Adres

Uwagi

Potwierdzenie