II Otwockie Sympozjum
Rekonstrukcji Kończyn

        

Serdecznie zapraszamy na

II Otwockie Sympozjum 
Rekonstrukcji Kończyn

Otwock, 22 czerwca 2018 roku

SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock

Aula im. Prof. Stefana Malawskiego /parter/

Organizatorzy:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu

oraz

dr n. med. Szymon Pietrzak
Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii
Dziecięcej SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Tematy sympozjum:

  1. Wrodzone wady ubytkowe kończyn dolnych – klasyfikacje, operacje rekonstrukcyjne i przygotowawcze (super – hip, super – knee, super – ankle), wydłużanie, wyniki leczenia.
  2. Wrodzone wady kończyn górnych – możliwości rekonstrukcji.
  3. Operacje korekcyjne / wydłużanie w schorzeniach z patologiczną tkanka kostną – wrodzona łamliwość kości, choroba Olliera, choroby metaboliczne.
  4. Pozapalne i pourazowe zniekształcenia kości u dzieci i młodzieży.

Zaproszeni wykładowcy: 

Darko Anticevic Chorwacja
Dmitry Popkov Rosja
Joachim Horn  Oslo
Paweł Koczewski Poznań
Agnieszka Łabuć Gdańsk
Milud Shadi Poznań
Michał Walczak Poznań 

oraz członkowie zespołu Kliniki Ortopedii, Ortopedii
i Traumatologii Dziecięcej CMKP:

Jarosław Czubak
Adam Czwojdziński
Tomasz Parol
Szymon Pietrzak

SPONSORZY I WYSTAWCY


Patronat medialnyBiuro Organizacyjne

Medisfera Marcin Zabawa

tel. 502 646 723

email: marcin.zabawa@medisfera.pl

Dane osobowe

Adres

Dane do faktury

Adres

Uwagi

Potwierdzenie